งานเลี้ยงสังสรรค์ 24 องค์กรจีน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 24 องค์กรจีน ครั้งที่ 324 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

20 July 2562

วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่นคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL ณ จังหวัดขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาส ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร ผู้ที่สนใจทำธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 30 บูธ การจัดกิจกรรม SME คลินิก Business Matching การรับสมัครงาน ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนกับกลุ่ม CP ALL

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

20 July 2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.40 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างความรักความสามัคคีและความประทับใจในสถาบันให้แก่นักศึกษาใหม่ รวมถึงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม เพื่อให้คงอยู่สืบไป

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

18 July 2562

แสดงความยินดีผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์ TOYOTA YARIS 1.2 J ECO คอมแพ็คแฮทช์แบ็ค สีแดงจากงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคุณอรพินท์ พันธุ์รัตน์ ผู้โชคดีได้รับรถยนต์ TOYOTA YARIS 1.2 J ECO คอมแพ็คแฮทช์แบ็ค สีแดง เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2562 ในงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

8 July 2562

การเสวนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของภาคอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ที่ปรึกษาอาสุโสหอการค้าขอนแก่น, นายกิตตศักดิ์ วรกิจไพบูลย์ นางสุรัสวดี สฤษฎีชัยกุล นางภาณิน กิจจรรยา นายชาญณรงค์ บุริศตระกูล รองปรธานหอการค้าขอนแก่น, นางพีรญา รักสุจริต รองเลขาธิการหอการค้าขอนแก่น, นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา กรรมการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของภาคอสังหาริมทรัพย์ และแนวโน้มปี 2562” ในประเด็น – ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับโอกาสและความท้าทายใหม่ โดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และคุณธนะ ศิริธนชัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น – มาตรการการคลังที่มีผลต่ออสังหาริมทรัพย์ภาคฯ โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง– แนวคิดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2562 โดย […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

7 July 2562

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์, ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อทราบถึงเรื่องการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้เกิดการบูรณาการ โยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในกระบวนการ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด/อ.ก.บ.ภ.ภาค และ ก.บ.ก./ก.บ.จ. และสืบเนื่องเรื่องการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง จังหวัดขอนแก่น

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

19 June 2562

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าขอนแก่น, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อทราบถึงการแก้ไของค์ประกอบคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินจังหวัดขอนแก่น และการจัดทำข้อมูลความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน ในด้านพื้นที่จัดตั้งอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ รูปแบบการลงทุน ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และแนวทางการดำเนินงานของสนามบินอู่ตะเภาสังกัดกองทัพเรือ ที่ได้พัฒนาเป็นท่าอากาศยานสากลสนามบินพาณิชย์และการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. เป็นการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง เพื่อทราบถึงการจัดทำข้อมูลความพร้อมของจังหวัดก่อนแก่นในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง ในด้านพื้นที่จัดตั้งอุตสาหกรรมระบบราง ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ รูปแบบการลงทุน แนวทางการประสานความร่วมมือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

18 June 2562

งานสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุขสุขสร้างได้”

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Convention 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาอาวุโส หอการค้าขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ , นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าขอนแก่น นายภารณ ธีรภานุ รองเลขาธิการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1 ) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุขสุขสร้างได้” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายและนำมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับการกำหนดกรอบพื้นที่เพื่อการจัดทำผังเฉพาะ (specific plan) พื้นที่ในรัศมี 3 กิโลเมตรรอบสถานีรถไฟขอนแก่น และกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการออกแบบพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ เมืองต้นแบบ TOD […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

17 June 2562

กิจกรรมก้าวคนละก้าว ภาคอีสาน ณ ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น พร้อมด้วย รองประธาน กรรมการ และ คณะ YEC ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมโครงการ ก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 2562 โดยเริ่มตั้งวิ่งจากจังหวัดหนองคายไปสิ้นสุดที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ให้แก่ 8 โรงพยาบาลในภาคอีสาน ประกอบด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น 2 จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี โรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย โรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

16 June 2562

กิจกรรม Business Matching ขอนแก่น-ดานัง

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ เรือนนภาลัย ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจไทย – เวียดนาม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่างเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน ภายในงานยังมีการนำสินค้าของเวียดนามมาจำหน่ายในไทย และยังสามารถนำสินค้าไทยไปจำหน่ายในเวียดนาม ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดที่พลาดกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจในครั้งนี้ แต่มีความประสงค์ที่จะนำสินค้าไปแสดงในงานต่างๆในประเทศเวียดนาม สามารถนำสินค้าและรายละเอียดของสินค้ามาฝากไว้ได้ที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อที่ทางหอการค้าฯจะได้ประสานงานกับทางกงสุลใหญ่เวียดนามให้ดำเนินการต่อไป

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

14 June 2562
1 2 4