เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่นคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL ณ จังหวัดขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาส ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร ผู้ที่สนใจทำธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 30 บูธ การจัดกิจกรรม SME คลินิก Business Matching การรับสมัครงาน ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนกับกลุ่ม CP ALL