ติดต่อเรา

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

117/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043 324 990