ติดต่อเรา

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

117/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Email : Kkechamber@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 043 324 990