บริการของเรา

ศูนย์กลางกิจกรรม อีเวนท์ และไมซ์

  • ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดประชุมสัมมนา การจัดงาน Event
  • ปฏิทินกิจกรรมเมืองขอนแก่น

ศูนย์บ่มเพาะและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ KKCC Incubator Centre

  • ให้คำปรึกษาเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจ
  • กิจกรรมให้ความรู้ และยกระดับผู้ประกอบการ เช่น หลักสูตรธุรกิจ การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
  • กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และหาคู่ค้า Business Matching

ศูนย์ข้อมูลด้านการลงทุน

  • แถลงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ 8 องค์กรเศรษฐกิจ ประจำเดือน/ไตรมาส
  • ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเมืองขอนแก่น

ให้เช่าห้องประชุมสัมมนา / พื้นที่สำนักงาน / Hot Desk

  • ให้เช่าพื้นที่สำหรับการประชุม สัมมนา พื้นที่สำนักงาน 
  • ตรวจสอบอัตราค่าบริการ คลิกที่นี่