เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น พร้อมด้วย รองประธาน กรรมการ และ คณะ YEC ขอนแก่น

ร่วมกิจกรรมโครงการ ก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 2562 โดยเริ่มตั้งวิ่งจากจังหวัดหนองคายไปสิ้นสุดที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ให้แก่ 8 โรงพยาบาลในภาคอีสาน

ประกอบด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น 2 จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี โรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย โรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งจุดสุดท้ายตามโครงการฯ