วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ที่ปรึกษาอาสุโสหอการค้าขอนแก่น, นายกิตตศักดิ์ วรกิจไพบูลย์ นางสุรัสวดี สฤษฎีชัยกุล นางภาณิน กิจจรรยา นายชาญณรงค์ บุริศตระกูล รองปรธานหอการค้าขอนแก่น, นางพีรญา รักสุจริต รองเลขาธิการหอการค้าขอนแก่น, นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา กรรมการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของภาคอสังหาริมทรัพย์ และแนวโน้มปี 2562” ในประเด็น

– ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับโอกาสและความท้าทายใหม่ โดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และคุณธนะ ศิริธนชัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น 
– มาตรการการคลังที่มีผลต่ออสังหาริมทรัพย์ภาคฯ โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
– แนวคิดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2562 โดย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

และรับฟังการบรรยายเรื่อง “การดำเนินนโยบายในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน” โดย ดร.สักกะภพ พันธ์ยานุกุล ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ธปท.