งาน Chang Sensory Trails Present Wongnai KhonKaen Food Caravan.

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น นายถาวร อารยะสัจพงษ์, นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล, นายวิษณุ อัครวิมุต รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “Chang Sensory Trails Present Wongnai Khon Kaen Food Caravan” งานในครั้งนี้เป็นการนำร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านดังที่ได้รับความนิยมทั้งในแอปพลิเคชันวงในและร้านที่กำลังเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นร้านจากขอนแก่น กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆเข้าร่วมงาน โดยงาน Chang Sensory Trails Present Wongnai Khon Kaen Food Caravan นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

26 April 2562
1 3 4