เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 24 องค์กรจีน ครั้งที่ 324 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562