สิทธิประโยชน์ True Online สำหรับสมาชิกหอการค้า

สิทธิประโยชน์ เพื่อมอบให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น งาน TCC FAIR 2019 @KKN 1. สิทธิประโยชน์ที่ทำให้เกิดแก่สมาชิก และ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยหอการค้าจะทำส่วนลดการสมัครสมาชิกเหลือเพียง 800 บาทตอบ : ทรู มอบสิทธิพิเศษ หากเป็นสมาชิกหอการค้า ได้เน็ตเพิ่มรวมเป็น 48GB (เดือนละ 4GB นาน 12 เดือน) และ กรณี ผู้ประกอบการเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า ก็จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ 2.สิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการทั้งอีสาน ได้แก่ 2.1.1 มือถือ TMH : รับเครื่องฟรี SS A7 มูลค่า 10,990 บาท เพียงสมัครรายเดือน 599 บาท (ลดจาก 799 บาท/ด) สัญญาการใช้งาน 24 เดือน2.2.2 อินเตอร์เน็ท True fiber เพื่อการประกอบธุรกิจ : […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

14 June 2562