วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นายชัยชาญ วรนิทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ตะวันฉาย วิ่งปั่นไมล์ ให้รอยยิ้ม” ภายใต้โครงการมอบโอกาสวาดฝันสร้างสรรค์ รอยยิ้ม 10 ปี มูลนิธิตะวันฉาย

โครงการ “ตะวันฉาย วิ่งปั่นไมล์ ให้รอยยิ้ม” เป็นกิจกรรมระดมทุนจากการวิ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ผู้ขาดโอกาสให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

โดยให้นักวิ่ง วิ่งในสถานที่ใดก็ได้ในเส้นทางที่นักวิ่งเป็นผู้กำหนดเอง เพียงวิ่งให้ครบระยะทางจำนวน 10 กิโลเมตรขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 เดือน และใช้แอพพลิเคชัน บันทึกระยะทาง (เช่น strava, Runtastic) ในการเก็บระยะทางเป็นหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.62

ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า