เมื่อวันที่ 7 มิถายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องออคิด บอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น
นางดวงตา ทองโสภิต นางปราณี ธีรภานุ นายประยูร อังสนันท์ ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าขอนแก่น, นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น, นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ นางกิติมา พัฒนภูทอง รองประธานหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมงาน 30 ปี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สธวท ขอนแก่น) ภายใต้ชื่อ “โจมขวัญเอิ้น เซินบายศรี เฮือง 30 ปี” สธวท ขอนแก่น โดยนางชุติมา สงวนระกูล นายกสมาคมฯ เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยภรรยา และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมคุณแม่ ดร.จรรย์สมร วัธนเวคิน และผู้แทน สธวท จากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาร่วมงานด้วย

ภายในงานมีการบายศรีสู่ขวัญผู้มาร่วมงาน การเดินแสดงโชว์แฟชั่นผ้าไหม พร้อมทั้งการแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมที่เล่าถึงประวัติการก่อตั้งเมืองและความเป็นมาของจังหวัดขอนแก่น ให้ผู้มาร่วมงานได้ชม

สำหรับ สธวท ขอนแก่นมีที่มาจากการที่คุณดวงตา ทองโสภิต นักธุรกิจหญิงชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งสมาคมฯขึ้น โดยออกไปพบกับสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพชาวขอนแก่นจำนวนหนึ่ง เพื่อบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ และความสำคัญของสมาคมฯ และเชิญชวนให้มาร่วมกันก่อตั้งสมาคมฯขึ้นใน จ.ขอนแก่น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2530 คุณจรรย์สมร วันธเวคิน ประธานสหพันธ์ฯในขณะนั้นพร้อมด้วยกรรมการและผู้ติดตามอีก 6 ท่าน ได้ร่วมเดินทางมา จ.ขอนแก่น และช่วยดำเนินการก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จนเป็นที่เรียบร้อย โดยในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น” จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532

และอีก 1 ปีต่อมา คือ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2533 ได้รับการสถาปนาเป็นสมาคมสมาชิกของ “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดย ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร อดีตประธานสหพันธ์ฯให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสถาปนา และใช้ชื่อว่า “สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น” มีชื่อย่อว่า “สธวท ขอนแก่น” เป็นสมาชิกลำดับที่ 6 ของสหพันธ์ฯ มีนางดวงตา ทองโสภิต ผู้ก่อตั้ง เป็นนายกสมาคมฯสมัยที่ 1