วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, นายพรชัย แซ่ลิ้ม กรรมการหอการจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่กับพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Marketplace พร้อมทั้งรับฟังแนวโน้มตลาดตลอดจนเทคนิคการทำการค้าให้ประสบความสำเร็จผ่านช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดน

โดยเป็นการนำผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง) มาพบกับพันธมิตรจากแพลตฟอร์มตัวจริงเสียงจริง Kha-leang.com (ตลาด CLMV) Tmall Global Patrner (ตลาดจีน) และ Amazon (ตลาดอเมริกา) เพื่อให้ความรู้และจับคู่เจรจาธุรกิจถึงพื้นที่ ตลอดจนการปลดล็อคปัญหาทางการเงินกับ SME Bank และเทคนิคการเข้าถึงตลาดสากลแพลตฟอร์มระดับประเทศผ่าน Thaitrade.com