เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ วรกิจไพบูลย์ นายถาวร อารยะสัจพงษ์ นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว Slow Life “ตามน้องไปมหาสารคาม”

เส้นทาง นองคาย-อุดรธานี-เลย-ขอนแก่น-มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงและเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองในภาคอีสาน โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวาน ณ วัดหนองแวงพระอารมหลวง บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น