วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายวิษณุ อัครวิมุต กรรมการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ พสกนิกรชาวขอนแก่นร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10