วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลพระราชทานประจำรัชกาลที่ 10 ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล และหลังจากนั้นเวลา 10.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 4/2562