Home

Slider

ข่าวสารหอการค้า

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันที่ 11 พฤษภาคม 64
เวลา 16.30 -17.30 น.
ที่ Live page หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
📌 www.joinclubhouse.com/event/M83lJvqw
และ ติดตาม รับฟัง ▶️ สด 🔴
พร้อมฝากคำถามได้ที่
FB : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

👍ผปก .มีทางออกมากขึ้น ช่วยผ่านพ้นช่วงโควิด

คำถาม ทำยังไงให้มารตราการนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จริง ไม่ใช่แค่คนรวย หรือลูกค้ารายใหญ่ที่ดีอยู่แล้ว เพราะเงื่อนไขบางอย่างทำให้ไม่เข้าเงื่อนไข

ฝากคำถามได้นะคะทุกท่าน

สวัสดีค่ะ

📢📢ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ⁉️

           ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) มีผู้ได้รับผลกระทบจากการลดจำนวนพนักงาน การปิดตัวลงของของสถานประกอบการ การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวซึ่งทำให้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นตำแหน่งว่าง ๘๙ ตำแหน่ง ๓,๗๕๕ อัตรา 

 **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๓-๓๓๐๑๙๗-๙ ต่อ ๑๑, ๑๙ หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น www.doe.go.th/khonkaen 
E-mail: kkn@doe.go.th

แสกน QR CODE ที่แนบเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งที่ว่าง

📢📢ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ⁉️

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) มีผู้ได้รับผลกระทบจากการลดจำนวนพนักงาน การปิดตัวลงของของสถานประกอบการ การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวซึ่งทำให้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นตำแหน่งว่าง ๘๙ ตำแหน่ง ๓,๗๕๕ อัตรา

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๓-๓๓๐๑๙๗-๙ ต่อ ๑๑, ๑๙ หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น www.doe.go.th/khonkaen
E-mail: kkn@doe.go.th

แสกน QR CODE ที่แนบเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งที่ว่าง
... See MoreSee Less

พรุ่งนี้ อังคาร 11.5.64 เวลา 16:30-17:30 ขอเชิญเพื่อนๆร่วมเสวนาเรื่อง “มาตรการฟื้นฟู-พักหนี้” ดีต่อ SME อย่างไร ? 
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
.
ผ่าน 2 ช่องทาง 
Facebook LIVE: หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
และ
Clubhouse : https://www.joinclubhouse.com/event/M83lJvqw
.
ร่วมเสวนาโดย
- พี่ประสาท สมจิตรนึก : ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พี่อี๊ด ชาญณรงค์ บุริสตระกูล : ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น / อีสานพิมานกรุ๊ป
- กิม บดินทร์ เสรีโยธิน : กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น / ขอนแก่นแหอวน
- พี่แป๋ม ประทินรัตน์ วัชรสินธ์ุ : The Associates Legal & Business
- นัท กมลพงศ์ สงวนตระกูล : ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น / โตโยต้าขอนแก่น
.
มาร่วมกันคิดร่วมกันไข “รัฐไม่ช่วย หรือ เราไม่รู้” 
มาร่วมเดินหน้าผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
.
กมลพงศ์
10.5.64

พรุ่งนี้ อังคาร 11.5.64 เวลา 16:30-17:30 ขอเชิญเพื่อนๆร่วมเสวนาเรื่อง “มาตรการฟื้นฟู-พักหนี้” ดีต่อ SME อย่างไร ?
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
.
ผ่าน 2 ช่องทาง
Facebook LIVE: หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
และ
Clubhouse : www.joinclubhouse.com/event/M83lJvqw
.
ร่วมเสวนาโดย
- พี่ประสาท สมจิตรนึก : ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พี่อี๊ด ชาญณรงค์ บุริสตระกูล : ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น / อีสานพิมานกรุ๊ป
- กิม บดินทร์ เสรีโยธิน : กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น / ขอนแก่นแหอวน
- พี่แป๋ม ประทินรัตน์ วัชรสินธ์ุ : The Associates Legal & Business
- นัท กมลพงศ์ สงวนตระกูล : ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น / โตโยต้าขอนแก่น
.
มาร่วมกันคิดร่วมกันไข “รัฐไม่ช่วย หรือ เราไม่รู้”
มาร่วมเดินหน้าผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
.
กมลพงศ์
10.5.64
... See MoreSee Less

➡️มาตรการฟื้นฟู-พักหนี้
ดีต่อ 💲me อย่างไร ❓

🗓วันที่ 11 พฤษภาคม 64
เวลา 16.30 -17.30 น. 
ที่ Live page หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

📌 https://www.joinclubhouse.com/event/M83lJvqw

และ ติดตาม รับฟัง ▶️ สด 🔴
พร้อมฝากคำถามได้ที่
FB : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

➡️มาตรการฟื้นฟู-พักหนี้
ดีต่อ 💲me อย่างไร ❓

🗓วันที่ 11 พฤษภาคม 64
เวลา 16.30 -17.30 น.
ที่ Live page หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

📌 www.joinclubhouse.com/event/M83lJvqw

และ ติดตาม รับฟัง ▶️ สด 🔴
พร้อมฝากคำถามได้ที่
FB : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
... See MoreSee Less

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อครั้งที่สุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์มิได้ลงมือไถนาเอง เพียงแต่เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น เมื่อครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจกษัตริย์และจะทรงจำศีลเป็นเวลา 3 วัน โดยวิธีการเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อมา ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง จะยกเว้นก็ต่อเมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร ในตอนแรกๆ มีสถานที่ประกอบพิธีที่ไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ฉะนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำให้มีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำเป็นตัวอย่างที่ทรงจำแนกไว้ 3 อย่าง 2 อย่างแรกที่ว่า “อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” ทรงหมายถึง พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีทางพราหมณ์

ฉะนั้น พอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุการเกิด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้ว่า พระราชพิธีนี้มุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร หวังเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาช้านานและสืบต่อมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่เช่นนั้น เพราะด้วยการเกษตรที่มีการทำนาเป็นอาชีหลัก นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อครั้งที่สุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์มิได้ลงมือไถนาเอง เพียงแต่เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น เมื่อครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจกษัตริย์และจะทรงจำศีลเป็นเวลา 3 วัน โดยวิธีการเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อมา ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง จะยกเว้นก็ต่อเมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร ในตอนแรกๆ มีสถานที่ประกอบพิธีที่ไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ฉะนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำให้มีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำเป็นตัวอย่างที่ทรงจำแนกไว้ 3 อย่าง 2 อย่างแรกที่ว่า “อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” ทรงหมายถึง พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีทางพราหมณ์

ฉะนั้น พอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุการเกิด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้ว่า พระราชพิธีนี้มุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร หวังเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาช้านานและสืบต่อมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่เช่นนั้น เพราะด้วยการเกษตรที่มีการทำนาเป็นอาชีหลัก นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย
... See MoreSee Less

Load more

ทางลัดสู่ข้อมูลที่น่าสนใจ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
📢📢ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ⁉️

           ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) มีผู้ได้รับผลกระทบจากการลดจำนวนพนักงาน การปิดตัวลงของของสถานประกอบการ การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวซึ่งทำให้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นตำแหน่งว่าง ๘๙ ตำแหน่ง ๓,๗๕๕ อัตรา 

 **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๓-๓๓๐๑๙๗-๙ ต่อ ๑๑, ๑๙ หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น www.doe.go.th/khonkaen 
E-mail: kkn@doe.go.th

แสกน QR CODE ที่แนบเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งที่ว่าง
➡️มาตรการฟื้นฟู-พักหนี้
ดีต่อ 💲me อย่างไร ❓

🗓วันที่ 11 พฤษภาคม 64
เวลา 16.30 -17.30 น. 
ที่ Live page หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

📌 https://www.joinclubhouse.com/event/M83lJvqw

และ ติดตาม รับฟัง ▶️ สด 🔴
พร้อมฝากคำถามได้ที่
FB : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อครั้งที่สุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์มิได้ลงมือไถนาเอง เพียงแต่เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น เมื่อครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจกษัตริย์และจะทรงจำศีลเป็นเวลา 3 วัน โดยวิธีการเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อมา ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง จะยกเว้นก็ต่อเมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร ในตอนแรกๆ มีสถานที่ประกอบพิธีที่ไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ฉะนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำให้มีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำเป็นตัวอย่างที่ทรงจำแนกไว้ 3 อย่าง 2 อย่างแรกที่ว่า “อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” ทรงหมายถึง พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีทางพราหมณ์

ฉะนั้น พอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุการเกิด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้ว่า พระราชพิธีนี้มุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร หวังเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาช้านานและสืบต่อมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่เช่นนั้น เพราะด้วยการเกษตรที่มีการทำนาเป็นอาชีหลัก นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย
Load more