Home

Slider

ข่าวสารหอการค้า

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

การถ่ายทอดสด
งานประชุมสัมนา
โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคคลหลักสูตร
"ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ"
(Smart City Developer : SCD)

พบกับหัวข้อเสวนา การพัฒนาเมืองหลากหลายมิติดังนี้
- การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ยุค หลัง Covid-19
โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- การพัฒนาเมืองหลัง โควิด-19
โดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อํานวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- โลกเปลี่ยน คนปรับ เมืองจะขยับอย่างไร
โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมือง
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ดําเนินรายการ

- บริษัทกรุงเทพธนาคม วิสาหกิจ กทม. กับการจัดบริการสาธารณะ
โดย ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง

- เมือง กลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดย นายจาตุร อภิชาตบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี)

- ทุนเพื่อการพัฒนาเมือง
โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 น.
ถ่ายทอดสดจาก โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเด็ล
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

ติดตามครับ สุดยอด

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเทล
นางสุปราณี ลีสิริกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ KBO จังหวัดขอนแก่น ตามโคงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)
... See MoreSee Less

การถ่ายทอดสด
งานประชุมสัมนา
โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคคลหลักสูตร
"ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ"
(Smart City Developer : SCD)

พบกับหัวข้อเสวนา การพัฒนาเมืองหลากหลายมิติดังนี้
- การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ยุค หลัง Covid-19
โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- การพัฒนาเมืองหลัง โควิด-19
โดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อํานวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- โลกเปลี่ยน คนปรับ เมืองจะขยับอย่างไร
โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมือง
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ดําเนินรายการ

- บริษัทกรุงเทพธนาคม วิสาหกิจ กทม. กับการจัดบริการสาธารณะ
โดย ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง

- เมือง กลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดย นายจาตุร อภิชาตบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี)

- ทุนเพื่อการพัฒนาเมือง
โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 น.
ถ่ายทอดสดจาก โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเด็ล
... See MoreSee Less

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ 
เปิดเมือง ปลุกอนาคต 
ขอนแก่น x ศรีจันทร์

โดยโพสต์คลิปวิดีโอหัวข้อ

ขอนแก่น เฮ็ดแนวได๋จั่งสิสมาร์ท
(จะทำอย่างไรให้ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ท)

โดยทำการโพสต์ลง Facebook 
ตั้งสถานะเป็น สาธารณะ
และติดแฮชแท็ก #เปิดเมืองปลุกอนาคต

>> ทุกคลิป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ
"เปิดเมือง ปลุกอนาคต"
ขอนแก่น x ศรีจันทร์

โดยโพสต์คลิปวิดีโอหัวข้อ

"ขอนแก่น เฮ็ดแนวได๋จั่งสิสมาร์ท"
(จะทำอย่างไรให้ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ท)

โดยทำการโพสต์ลง Facebook
ตั้งสถานะเป็น "สาธารณะ"
และติดแฮชแท็ก #เปิดเมืองปลุกอนาคต

>> ทุกคลิป <<

ที่โพสต์จะถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ
ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ @1502.srichan
... See MoreSee Less

การถ่ายทอดสด
งานประชุมสัมนา
โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคคลหลักสูตร
"ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ"
(Smart City Developer : SCD)

พบกับหัวข้อเสวนา การพัฒนาเมืองหลากหลายมิติดังนี้
- การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ยุค หลัง Covid-19
โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- การพัฒนาเมืองหลัง โควิด-19
โดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อํานวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- โลกเปลี่ยน คนปรับ เมืองจะขยับอย่างไร
โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมือง
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ดําเนินรายการ

- บริษัทกรุงเทพธนาคม วิสาหกิจ กทม. กับการจัดบริการสาธารณะ
โดย ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง

- เมือง กลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดย นายจาตุร อภิชาตบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี)

- ทุนเพื่อการพัฒนาเมือง
โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 น.
ถ่ายทอดสดจาก โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเด็ล
... See MoreSee Less

Load more

ทางลัดสู่ข้อมูลที่น่าสนใจ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more