Slider

วารสารหอการค้า

ข่าวสารหอการค้า

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

📅วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
⏰เวลา 09:00 น.
📍ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นำโดย
นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับหน่วยงานเหล่ากาขาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อขอรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมอบถุงปันสุขให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิต โดยหอการค้าขอนแก่น จัดอาหารว่าง 100 ชุด

และขอขอบคุณร่วมสนับสนุน
นางภาณิน กิจจรรยา มอบน้ำดื่ม 10 แพ็ค
นายอาทร กันตวธีระ มอบน้ำดื่ม 10 แพค
... See MoreSee Less

📅วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
⏰เวลา 09:00 น.
📍ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นำโดย
นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับหน่วยงานเหล่ากาขาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อขอรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมอบถุงปันสุขให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิต โดยหอการค้าขอนแก่น จัดอาหารว่าง 100 ชุด 

และขอขอบคุณร่วมสนับสนุน 
นางภาณิน กิจจรรยา มอบน้ำดื่ม 10 แพ็ค
นายอาทร กันตวธีระ มอบน้ำดื่ม 10 แพคImage attachmentImage attachment+7Image attachment

🗓️12 กรกฎาคม 2567
⏰เวลา 8.45 น.
📍ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นายภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ร่วมให้การต้อนรับนางสาวปิง กิดนิกร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดา ประจำราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างสองเชื้อชาติ และทิศทางการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น
... See MoreSee Less

🗓️12 กรกฎาคม 2567
⏰เวลา 8.45 น.
📍ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นายภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
ร่วมให้การต้อนรับนางสาวปิง กิดนิกร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดา ประจำราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างสองเชื้อชาติ  และทิศทางการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่นImage attachmentImage attachment+3Image attachment

🗓️11 กรกฎาคม 2567
⏰เวลา 15:00 น.
📍ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรโครงการหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (BenF) รุ่นที่ 2
กับหัวข้ออภิปราย “ขอนแก่นโมเดล ฮับการลงทุนภาคอีสานในอนาคต“
... See MoreSee Less

🗓️11 กรกฎาคม 2567
⏰เวลา 15:00 น.
📍ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรโครงการหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (BenF) รุ่นที่ 2
กับหัวข้ออภิปราย “ขอนแก่นโมเดล ฮับการลงทุนภาคอีสานในอนาคต“Image attachmentImage attachment+5Image attachment

🗓11 กรกฎาคม 2567
⏰เวลา 9:00 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นชั้น 2

นายพรชัย แซ่ลิ้ม รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการ พัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ครั้งที่ 1 โดยมีนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.ขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม
... See MoreSee Less

🗓11 กรกฎาคม 2567
⏰เวลา 9:00 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นชั้น 2 

นายพรชัย แซ่ลิ้ม รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการ พัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ครั้งที่ 1 โดยมีนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.ขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมImage attachmentImage attachment+4Image attachment
ดูเพิ่มเติม

ทางลัดสู่ข้อมูลที่น่าสนใจ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Error: No posts available for this Facebook ID