Home

Slider

ข่าวสารหอการค้า

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
ขอเชิญผู้ประกอบการ Delivery
อบรม เรื่อง มาตรฐานผู้ประกอบการ delivery
โดย คุณหมอชาตรี จาก ศูนย์ส่งเสริมอนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องคุวานันท์ 
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่

ขอเชิญผู้ประกอบการ Delivery
อบรม เรื่อง มาตรฐานผู้ประกอบการ delivery
โดย คุณหมอชาตรี จาก ศูนย์ส่งเสริมอนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องคุวานันท์
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่
... See MoreSee Less

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ โรงงานขอนแก่นแหอวน เหล่านาดี
นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล, นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าขอนแก่น ร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานขอนแก่นแหอวน เหล่านาดี ตามมาตรการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
... See MoreSee Less

... See MoreSee Less

Comment on Facebook

เป็นกำใจให้ชาวขอนแก่นนะครับ

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายเข็มชาต สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, นายสุรเดช ทวีแสงสกัลไทย, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
โดยสรุปมติที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น มีดังนี้

1.ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สามารถเปิดทำการ หรือทำกิจกรรมการขาย online หรือ telesale ได้
2.การปฏบัติงานให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกัน ในข้อกำหนด ข้อ 11
- ให้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงาน
- จัดระยะห่างในการปฏิบัติหน้าที่ 1 เมตร
- ทุกคนต้องใส่หน้ากากป้องกัน
- จัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เจล แอลกอฮอล์ ...ให้เพียงพอ
- ให้มีการควบคุมจำนวน และทะเบียรรายชื่อพนักงานที่มาปฏิบัติงานให้ชัดเจน

3.การส่งให้ดำเนินการได้ปกติ และสามารถให้ลูกค้ารับเองได้ แต่ต้องมีการควบคุม ลงทะเบียนรายชื่อผู้มาติดต่อรับสินค้า จัดเครื่องตรวจวัดอุณภูมิคัดกรองผู้มาติดต่อรับสินค้า

สินค้าย่อยที่สามารถจัดพื้นที่นอกอาคาร รับได้ให้จัดแยก
สินค้าหลักที่ต้องใช้เครื่องจักรช่วย สามารถเข้ารับได้ เช่น เหล็ก ที่ต้องใช้เครน

ร้าน พยายามจัดรถส่งให้เพียงพอ

จัดคิว ให้คนมารับได้
แต่ ไม่ให้ เข้ามาเดินเลือก/ขอซื้อ

จัดที่จอดรถ รอให้เป็นระเบียบ

จัดที่ ไม่ให้คนมารอ แออัดกัน

สถานที่ ต้องไม่แออัด ระบายอากาศได้ดี คนมาใส่หน้ากากผ้า

จนท. สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ตรวจ

อ้างอิงจาก นายชาญณรงค์ รอง ปธ หอการค้าขอนแก่น 30 มี.ค.63
... See MoreSee Less

Load more

ทางลัดสู่ข้อมูลที่น่าสนใจ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
ขอเชิญผู้ประกอบการ Delivery
อบรม เรื่อง มาตรฐานผู้ประกอบการ delivery
โดย คุณหมอชาตรี จาก ศูนย์ส่งเสริมอนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องคุวานันท์ 
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่
Load more