Home

Slider

ข่าวสารหอการค้า

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์, นายปรีชา พันธ์นิกุล, นายถาวร อารยะสัจพงษ์, นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น สมัยที่ 8 ครั้งที่ 5
... See MoreSee Less

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
... See MoreSee Less

ขอเชิญทุกท่านรับชม LIVE BOT SYMPOSIUM 2020
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้เกิดได้จริง - Restructuring the Thai Economy 28 กันยายน 2563 ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/videos/634065620448564

ขอเชิญทุกท่านรับชม LIVE BOT SYMPOSIUM 2020
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้เกิดได้จริง - Restructuring the Thai Economy 28 กันยายน 2563 ได้ที่นี่ BOT SYMPOSIUM 2020 - ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้เกิดได้จริง - Restructuring the Thai Economy - 28 กันยายน 2563
... See MoreSee Less

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล
ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
นางกิติมา พัฒนภูทอง
นายอนุวัตร์ ติยวัฒนาโรจน์
รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าปริ้นเทค และจักรปักสัญจร ครั้งที่ 6 และร่วมเยี่ยมชม ผู้ประกอบการภายในงาน โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563
เวลา 11.30 น.
ณ Hall ชั้น 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
... See MoreSee Less

ประกาศ ประกาศ!!
โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับ SMEs ทั่วประเทศแล้ว!!

ความสุข..ผลิตภาพ
Happy ...Productive 

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรใน SMEs หรือ SHAP ได้ดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ SMEs ไทย มาถึงระยะที่ 3 แล้ว ครั้งนี้ทางโครงการ เปิดรับสมัครจำนวน 80 สถานประกอบการ
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 - พฤศจิกายน - 2564 โดยสถานประกอบการที่้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังนี้
-สำรวจค่าความสุขขององค์กรโดย Happinometer 
- สื่อและองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรตามหลัก Happy Workplace จากทางโครงการและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนฯ
-อบรมพัฒนาบุคลลากรด้านองค์กรแห่งความสุข และพัฒนาผลิตภาพด้านต่างๆ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ
- การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุขภาวะองค์กรจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs
- การให้คำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนฯ ทั้งในด้านการสร้างสุขและการเพิ่ม Productivity
- การติดตามและประเมิณผลการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ
-ส่งเสริมประกวดองค์กรต้นแบบพร้อมร่วมรับรางวัล

 สถานประกอบการไหน ที่สนใจอยากจะ พัฒนาองค์กรให้มีความสุขพร้อมกับเพิมผลิตภาพอย่างยั่งยืน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลย ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

https://drive.google.com/file/d/1n0hhNJTR_VbBCaTiiVp20tJwypCGbIgP/view?usp=sharing

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ส่งใบสมัครมาได้ที่ E-mail shapdip@hotmail.com

รีบเลยนะจ๊ะ ช้าหมด อดสร้างสุขนะจ๊ะ!!

ประกาศ ประกาศ!!
"โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับ SMEs ทั่วประเทศแล้ว!!"

ความสุข..ผลิตภาพ
Happy ...Productive

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรใน SMEs หรือ SHAP ได้ดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ SMEs ไทย มาถึงระยะที่ 3 แล้ว ครั้งนี้ทางโครงการ เปิดรับสมัครจำนวน 80 สถานประกอบการ
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 - พฤศจิกายน - 2564 โดยสถานประกอบการที่้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังนี้
-สำรวจค่าความสุขขององค์กรโดย Happinometer
- สื่อและองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรตามหลัก Happy Workplace จากทางโครงการและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนฯ
-อบรมพัฒนาบุคลลากรด้านองค์กรแห่งความสุข และพัฒนาผลิตภาพด้านต่างๆ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ
- การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุขภาวะองค์กรจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs
- การให้คำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนฯ ทั้งในด้านการสร้างสุขและการเพิ่ม Productivity
- การติดตามและประเมิณผลการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ
-ส่งเสริมประกวดองค์กรต้นแบบพร้อมร่วมรับรางวัล

สถานประกอบการไหน ที่สนใจอยากจะ พัฒนาองค์กรให้มีความสุขพร้อมกับเพิมผลิตภาพอย่างยั่งยืน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลย ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

drive.google.com/file/d/1n0hhNJTR_VbBCaTiiVp20tJwypCGbIgP/view?usp=sharing

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ส่งใบสมัครมาได้ที่ E-mail shapdip@hotmail.com

รีบเลยนะจ๊ะ ช้าหมด อดสร้างสุขนะจ๊ะ!!
... See MoreSee Less

Load more

ทางลัดสู่ข้อมูลที่น่าสนใจ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more