Home

Slider

ข่าวสารหอการค้า

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นายพรชัย แซ่ลิ้ม กรรมการหอการค้าขอนแก่น, นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขอนแก่นไมซ์ซิตี้โมเดล” เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ของจังหวัดไปสู่ระดับประเทศ พร้อมร่วมทำกิจกรรม workshop ทบทวนปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การขับเคลื่อนไมซ์ซิตี้ของจังหวัดบรรลุผลสำเร็จได้ยิ่งขึ้น
... See MoreSee Less

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น ร่วมต้อนรับนายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนอแผนพัฒนาเมืองขอนแก่นในภายหน้าให้เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้ทราบImage attachmentImage attachment

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น ร่วมต้อนรับนายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนอแผนพัฒนาเมืองขอนแก่นในภายหน้าให้เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้ทราบ
... See MoreSee Less

ประชุมประจำเดือนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2563
... See MoreSee Less

พิธีทำบุญหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2563
... See MoreSee Less

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่น
นายโชคชัย คุณวาสี สภาที่ปรึกษาอาวุโส, นายกมลพงศ์. สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าขอนแก่น และ นายภารณ ธีรภานุ เลขาธิการหอการค้าขอนแก่น
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำหนดแผนงาน“ ยุวชนสร้างชาติเพื่อการพัฒนาคนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันวิทยาลัยฯจึงได้กำหนดให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นคณะเกษตรศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะเทคโนโลยีคณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น 21 หน่วยงาน
... See MoreSee Less

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น ร่วมต้อนรับนายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนอแผนพัฒนาเมืองขอนแก่นในภายหน้าให้เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้ทราบImage attachmentImage attachment

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น ร่วมต้อนรับนายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนอแผนพัฒนาเมืองขอนแก่นในภายหน้าให้เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้ทราบ
... See MoreSee Less

วันที 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
นายบูรพงศ์ วรารักษ์ธารา กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อรับฟังรายละเอียดสินเชื่อกองทุนและสินเชื่อต่างๆ จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยผู้กู้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อขยายกิจการ หรือปรับปรุงกิจการ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินอนุมัติ
หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือยื่นคำขอกู้ได้ที่ www.smessrc.com
... See MoreSee Less

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.
ณ ลานน้ำพุ ริมบึงแก่นนคร
นายถาวร อารยะสัจพงษ์ , นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น , นายวัชรัศนิ์ เจริญทิพย์ปัญญา กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีนขอนแก่น และมหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงานแถลงข่าวครั้งนี้
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

ว้าวๆ! เสียดายจัง ไปไม่ทันอ่ะ 555

Load more

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Scroll Up